Trondheim Studenterfotballforening er en forening som driver studentfotball i Trondheim. Vi startet opp våren 2015 og jobber for at organisert fotball for studenter skal være billig og holde et respektabelt sportslig nivå. Per dags dato har vi 20 lag i ligaen. Vi spiller Høst/Vår og lagene kommer fra NTNU, HIST og BI. Vi spiller de fleste kampene på Tempe, men benytter også Ørn Arena ved behov. Vi er tilknyttet NSI (Norges Studentidrettsforbund).

Hvorfor startet vi opp TSFF?

Lagene som er med i vår liga, spilte tidligere under NFF, i 6 divisjon. Vi så at dette kunne gjøres billigere og fortsatt ivareta det sportslige. Dette er noe vi har klart og ligger nå 47 % under kostnadene til NFF. Dette har vi klart blant annet gjennom å stille med egne dommere, fjerne de administrative kostnadene og andre økonomisk gunstige tiltak. Vi er en non-profit organisasjon, der eventuelt overskudd går tilbake til lagene.

 

Om det er noe utover dette som dere lurer på, kontakt oss per mail.