Vedlagt finner man et referat fra styremøtet 27.10.17.

Her kan man lese hva styret har gjort fram til nå, og hva de planlegger å gjøre fremover.

Link: Referat