Trondheim Studenterfotballforening er en forening som driver studentfotball i Trondheim. Vi startet opp våren 2015 og jobber for at organisert fotball for studenter skal være billig og holde et respektabelt sportslig nivå. Per dags dato har vi 20 lag i ligaen. Vi spiller Høst/Vår og lagene kommer fra NTNU, HIST og BI. Vi spiller de fleste kampene i Dødens Dal, men benytter også Ørn Arena. Vi er tilknyttet NSI (Norges Studentidrettsforbund).

Hvorfor startet vi opp TSFF?

Lagene som er med i vår liga, spilte tidligere under NFF, i 6 divisjon. Vi så at dette kunne gjøres billigere og fortsatt ivareta det sportslige. Dette er noe vi har klart og ligger nå 47 % under kostnadene til NFF. Dette har vi klart blant annet gjennom å stille med egne dommere, fjerne de administrative kostnadene og andre økonomisk gunstige tiltak. Vi er en non-profit organisasjon, der eventuelt overskudd går tilbake til lagene.

 

Om det er noe utover dette som dere lurer på, kontakt oss per mail.