Utlyste verv i Trondheim Studentfotballforening

Hvorfor søke et verv i TSFF?

TSFF er fortsatt en ung forening. Med oppstart i 2015 er det kun fjerde hele sesong som spilles i 2018/2019. Ved å ta et verv i en så ny forening, kan du være med på utformingen av hele studentfotballmiljøet i Trondheim.

2017/2018-sesongen var en stor suksess, og den mest vellykkede sesongen når det kommer til organisering og gjennomføringsprosent. 2018/2019-sesongen har startet med fundamentet som ble bygd gjennom 2017/2018, og ligaen fortsetter å utvikle seg i en positiv retning. I år har også Dragvolligaen blitt en del av TSFF. Visjonen er å samle all studentfotball under samme forening, og til dette trengs dyktige folk i verv de brenner for! Vi søker deg som ønsker å være med å påvirke hvordan studentfotballen i Trondheim skal kobles sammen!

 

Styret møtes en gang i måneden, i tillegg til de ukentlige arbeidsmøtene hvor de som har noe å jobbe med møter opp. Siden TSFF er såpass nytt, er det foreløpig ingen tradisjoner for sosiale samlinger for styret – dette er noe vi ønsker å endre! Med en egen arrangementansvarlig legges det opp til mye moro både på fotballbanene og innad i styret. Vervet godtgjøres også med 1000 kr per verv, som vil gå til laget vedkommende representerer.

 

Er du glad i fotball, og ønsker et sosialt og givende verv – søk TSFF!

 

Varighet av verv:

Alle som sitter i styret i TSFF blir valgt inn for ett år av gangen. Det vil si at alle verv varer fra februar 2019 til februar 2020. Vervet tiltredes ca. 14 dager etter innvelgelse under årsmøtet.

Alle søknader sendes til soknad@tsff.no

Spørsmål angående verv kan sendes til leder@tsff.no, evt. direkte til e-posten tilknyttet vervet (se tsff.no/om-tsff/kontakt-oss/).

Søknadsfrist: Fredag 08.02.19, klokken 23.59

Intervjuer påfølgende uke.

 

Leder

Det søkes en person til vervet som leder i Trondheim Studentfotballforening. Lederen har det overordnede ansvaret for driften av ligaen, og skal påse at samtlige gjøremål blir utført innen tidsfristene. Styrets leder har også ansvar for å kalle inn til styremøter, og å lede disse. Videre er det Styrets leder som avgjør retningen TSFF skal utvikles, og setter de overordnede målene for perioden han innehar vervet.

Styrets leder sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Lederens stemme avgjør styresaker der det er likt antall stemmer. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet, men følgende anses som fordeler:
Tidligere erfaring som leder.

Kjennskap til TSFF og Studentligaen og Dragvolligaens struktur.

Stort engasjement for fotball, og en stor interesse av å videreutvikle TSFF.

 

Ligaansvarlig – Studentligaen

Det søkes en person til vervet som ligaansvarlig for Studentligaen. Hovedoppgavene i dette vervet inkluderer det å sette opp terminlisten, herunder oppsett av kamper og booking av baner, bistå lagene i flytting av kamper, samt det å gjennomgå kamprapporter og føre tilhørende mål- og kortstatistikk (hovedsakelig sammen med dommeransvarlig). Videre innebærer vervet også medansvar for tildeling av straff ved regelbrudd fra ligaens klubber.

Ligaansvarlig – Studentligaen sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet.  

 

Ligaansvarlig – Dragvolligaen

Det søkes en person til vervet som ligaansvarlig for Dragvolligaen. Hovedoppgavene i dette vervet inkluderer det å sette opp terminlisten, herunder oppsett av kamper og å bistå lagene i flytting av kamper. Videre innebærer vervet også medansvar for tildeling av straff ved regelbrudd fra ligaens klubber.

Ligaansvarlig – Dragvolligaen sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet.  

Webansvarlig

Det søkes en person til vervet som webansvarlig. Webansvarlig har ansvaret for nettsiden samt IT-systemene TSFF bruker. Arbeidsoppgaver innebærer alt fra vedlikehold til nye løsninger til den eksisterende web-løsningen. I tillegg ønskes det at webansvarlig starter arbeidet med en integrert løsning via nettstedet.

Webansvarlig sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet.

Det stilles krav til kunnskap om webutvikling, samtidig som erfaring med wordpress er ønskelig. Vervet passer utmerket til IT-studenter eller personer med interesse for webutvikling.

 

Arrangementansvarlig

Det søkes en person til vervet som arrangementansvarlig. Hovedoppgavene vil være å arrangere årsmøtet, styremøter og stand-arrangementer. Utover dette ønskes det arbeid mot å opprette arrangementer som kan skape blest rundt studentligaen. Arbeidet i vervet baseres i stor grad på eget initiativ, utover de faste oppgavene, noe som gjør vervet lett å kombinere med studiet.

Arrangementansvarlig sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet.

Økonomiansvarlig

Det søkes en person til vervet som økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig har ansvaret for økonomien i TSFF. Arbeidsoppgavene er i hovedsak å betale fakturaer for baneleie o.l., samt honorar til dommere. Videre har Økonomiansvarlig også ansvaret for årsregnskapet, samt å føre liste og ha kontroll over TSFFs eiendeler.

Økonomiansvarlig sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet, men erfaring innen ansvar for økonomi er en fordel.

 

Sponsoransvarlig

Det søkes en person til vervet som sponsoransvarlig. Sponsoransvarlig har ansvaret med å skaffe sponsorer til TSFF, og følge opp sponsorer når avtaler er inngått. Vervet vil kreve arbeid på eget initiativ, men det stilles ikke krav til arbeidsmengde. Sponsoransvarlig sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet.

Medieansvarlig

Det søkes en Medieansvarlig som kan arbeide med å dele nyheter fra ligaen. Vervet innebærer å skrive om noen av kampene som blir spilt, samt bleste ting som skjer fremover på nettside og facebook-side. Vervet vil være veldig fri, hvor du selv velger hva og når du skriver.

Medieansvarlig sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet.

 

Dommeransvarlig

Det søkes en person til vervet som dommeransvarlig. Dommeransvarlig har ansvaret for å sette opp dommere til kampene, samt arrangere dommerkurs. I tillegg kommer ansvar for å gå igjennom kamprapporter og føre kort- og målstatistikk. Dommeransvarlig har hovedansvaret for tildeling av suspensjoner ved gule og røde kort, samt medansvar for tildeling av straff ved regelbrudd fra klubber.

Dommeransvarlig sitter i styret i TSFF, og har dermed stemmerett ved årsmøtet. Det kreves ingen forkunnskaper til vervet, men det er en fordel med erfaring som dommer.